Algemene voorwaarden

 1. ECOBEE (OKU consult)  - Rozenlaan 13 - 2520 Ranst
  BTW: BE 0739.651.427
  Mail: liesbet@ecobee.be - Bankrekeningnummer: BE43 6451 0501 8501

 2. Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. 
         
 3. Bestellingen en betalingen
  Voor betaling kan gekozen worden uit verschillende mogelijkheden:
  Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Ecobee gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren. 
      
      
 4. Verzending
  Verzendingen gebeuren via DPD  met tracking voor alle pakketjes.
       
  Vanaf een bestelling van 100€ zijn er geen verzendkosten naar België en Nederland.
  Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost van 6,5 euro ten laste van de klant. 


 5. Ecobee is verantwoordelijk voor het pakket tot deze bij de klant is geleverd. Nadien kan Ecobee niet meer verantwoordelijk geacht worden betreffende de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. De levering zal plaatsvinden binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Moest het binnen die termijn niet lukken, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij anders afgesproken en of gecommuniceerd.
      
      
      
 6. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
  De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen. Deze termijn zal ingaan op het moment dat de goederen worden ontvangen door de consument.

  De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen, en -indien mogelijk- in hun originele verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ecobeeq zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en - indien mogelijk- in hun originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen nadat de klant binnen de 14 dagen zijn of haar retour heeft aangevraagd.

  De verkoper zal de koper terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen. Deze termijn zal ingaan ofwel op het moment dat wij de goederen ontvangen, ofwel op het moment dat wij het verzendingsbewijs ontvangen, afhankelijk van welk moment het eerste valt. De verkoper zal het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant zelf betaald heeft, tenzij de Klant instemt met een ander betaaldmiddel, zoals een giftcard."


  Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost van 4 euro ten laste van de klant.

 7. Omruilen

  Toch niet tevreden over je product? Dat is vervelend. Daar willen we iets aan doen.
  • 14 dagen de tijd om ons op de hoogte te stellen van een eventuele retouraanvraag. Nadien dient u het pakket binnen de 14 dagen te retourneren naar ons.

  Artikelen aangekocht via de webwinkel van Ecobee kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Voor alle bijkomende info zie artikel 4.
  Na levering heb je 14 dagen de tijd ons op de hoogte te brengen van je retour. Van zodra je ons op de hoogte hebt gesteld, dien je het artikel binnen de 14 dagen terug te sturen.
  De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
  Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
  Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8. Klachten
  Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.
  Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
  Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.
  Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.
  Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
  Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
  Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
  Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
  Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
  We richten ons dan tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
  Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten. Moest je toch nog een klacht hebben, gelieve deze door te mailen naar liesbet@ecobee.be. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/  of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1,ren. Info@SafeShops.be. Geschillen kunnen ook behandeld worden door de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl ) en bij het Online Dispute Resolution platform van de EU (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN 

   

 9. Garantie
  Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
  Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 2 maanden vanaf vaststelling van het gebrek op de hoogte te stellen.
  De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel. 

 10. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 jaar na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 2 jaar zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

   

 11. Sale items, cadeaubonnen en outlet
  Op artikelen die verkocht worden die in sale zijn geen kortingscodes of extra acties mogelijk. Ook op cadeaubonnen kan geen korting gebruikt worden. 

   
 12. Privacy
  De gegevens van onze klanten.
  Deze worden niet aan derden doorgegeven. Ecobee mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen.
      
      
 13. Eigendomsrecht
  Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.


 14. Prijswijzigingen
  Wij dienen de adviesprijzen van de leveranciers te hanteren. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor eventuele prijsstijgingen door schommelingen in de markt.


 15. Review policy
  Reviews worden verzameld via de webshop zelf over elk individueel product. De klant krijgt na zijn of haar bestelling een mailtje met de vraag of hij of zij het product wil beoordelen. Klanten kunnen altijd een beoordeling geven bij het specifieke product.

  Wij maken geen onderscheid tussen de reviews. Elke review komt via een externe applicatie online bij het juiste product te staan.
  Reviews worden niet geweigerd.
  Reviews worden automatisch gerangschikt op meest recente review.

  De consument kan ten allen tijden een potentieel valse review melden via liesbet@ecobee.be Wij onderzoeken dan of dit effectief om een valse review gaat of het toch correct is verlopen.