Krijgt mijn kind o-benen door herbruikbare luiers?

Als kersverse ouders word je vaak overstelpt met advies en meningen.  Een veelvoorkomende vraag die naar voren komt, is of het gebruik van herbruikbare luiers schadelijk kan zijn voor de heupen van de baby en of het kan leiden tot het ontstaan van O-benen. Maar laten we dit van meet af aan duidelijk maken: het idee dat herbruikbare luiers verantwoordelijk zijn voor O-benen bij baby's is een mythe.

Orthopedisch chirurgen en heupspecialisten benadrukken dat baby's hoe dan ook altijd worden geboren met O-benen. Tot de leeftijd van anderhalf tot twee jaar blijven deze O-benen vaak zichtbaar, waarna de benen zich geleidelijk aanpassen en recht worden. Het is dus een normaal ontwikkelingsstadium waar alle kinderen doorheen gaan.

Wat betreft het gebruik van herbruikbare luiers, is er geen wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat ze O-benen kunnen veroorzaken of verergeren.

Integendeel, voor baby's met specifieke heupproblemen, zoals dysplasie, wordt juist aangeraden om dikkere luiers te gebruiken. Deze luiers helpen bij het handhaven van de juiste positie van de beentjes ten opzichte van de heupkom, waardoor eventuele heupafwijkingen kunnen worden gecorrigeerd.

Hoewel ik enkele opmerkingen heb ontvangen op mijn TikTok-account waarbij bezorgdheid werd geuit over dit onderwerp, willen we deze zorgen wegnemen met het inzicht van experts en de brede consensus binnen de medische gemeenscap.

Laten we dus de mythe van de O-benen doorprikken!

Volg ons op Instagram of Tiktok @ecobee.be